SSLn kokousmuistio 27.1.2024

SSLn kokousmuistio 27.1.2024

ViestiKirjoittaja SaulinShakki » 20.02.2024 15:17

SSL:n hallitus kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa lauantaina 27.1. Shakkiareenalla Helsingissä. Kokouksen asialista ei tällä kertaa ollut erityisen laaja, mutta käsittelyssä oli muutamia laajempia ja paljon keskustelua herättäneitä kysymyksiä, joten kokous venyi peräti 5,5 tunnin mittaiseksi. Hallituksen jäsenistä paikalla olivat kaikki Aleksi Olanderia lukuun ottamatta.

Tiedonannot, toimikunnat ja työryhmät

Shakkifoorumi on suljettu 31.12.2023. Korvaava ilmoitustaulupalvelu seuroille on avattu osoitteeseen http://www.shakkiareena.fi/ilmoitustaulu/. Lisäksi Sauli Tiitta on avannut yksityisen shakkifoorumin osoitteeseen https://shakkitupa.munpalsta.net/index.php. Todettiin, että liiton ilmoitustaulun markkinointi aloitetaan viimeistään helmikuun alkupuolella. Käyttöoikeudet palveluun myönnetään seurojen edustajille sekä sovittaessa yksityisille shakkitoimijoille. Palvelun tarkoituksena on mahdollistaa kilpailujen ja muiden tapahtumien markkinointi.
Valittiin naisten shakin yhteyshenkilöksi Merja Heikkinen-Keinänen ja seniorien yhteyshenkilöksi liiton ja seniorien välille Pekka Hietala.
Hallituksen jäsenten korvauskäytännöistä todettiin, että hallituksen jäsenille voidaan laskua vastaan maksaa kokouspäivistä Verohallinnon ohjeen mukainen puolipäiväraha sekä matkakustannukset kokouksiin halvimman kulkuneuvon mukaan. Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.
Selotoimikunta (Heini Rinne):

Todettiin ja jaettiin selotoimikunnan toive siitä, että valintajaksojen päivämäärät vahvistetaan hyvissä ajoin. Lähtökohta on, että valintajakson kesto on määriteltynä ennen valintajakson alkua. Valintajakson pituuteen vaikuttavat kansainvälisten arvokilpailujen päivämäärät ja niiden mahdolliset muutokset.

Keskusteltiin siitä, tuleeko Venäjällä pelatut pelit ottaa huomioon selolaskennassa. Todettiin, ettei vahvuuslukulaskentaa ole syytä lähtökohtaisesti käyttää seuraamuskeinona, joten selolaskennassa huomioidaan pelit selosäännöstön mukaisella tavalla.

Vahvistettiin, että selolaskijalle maksetaan 500 euron vuosittainen korvaus.

JSM-toimikunta (Jouko Viljanen)

Kuultiin JSM-toimikunnan selvitys siitä, millä tavalla JSM-kilpailun sarjajärjestelmää olisi mahdollisesti syytä kehittää tulevilla sarjakausilla. Hyväksyttiin JSM-toimikunnan näkemys siitä, että tulevilla JSM-kausilla sarjajärjestelmään ei tehdä merkittäviä muutoksia. Ainoastaan II divisioonan joukkuemäärä kasvatetaan porrastaen 32 joukkueeseen.

Vahvistettiin JSM-toimikunnan kokoonpano JSM-kaudelle 2024–2025. Toimikunta jatkaa seuraavalla kaudella nykyisessä kokoonpanossaan: Jyrki Kytöniemi (pj.), Jouko Viljanen (vpj.), Tomi Renberg ja Tomi Tocklin.

Annettiin JSM-toimikunnalle ohjeeksi tarkastella kevään aikana JSM-kilpailun erikoismääräyksiä ja niiden päivitystarpeita. Lisäksi pyydettiin JSM-toimikuntaa selvittämään erityisesti SM-liigan joukkueilta, voitaisiinko SM-liigassa joukkueille saada yhtenäiset pelipaidat tuleville JSM-kausille.

Päätettiin, että JSM-toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan JSM-kaudesta 2024–2025 400 euron korvaus, josta katetaan myös puheenjohtajalle syntyvät puhelin- ja muut kustannukset. Vahvistettiin voimassa olevaksi olemassa oleva käytäntö siitä, että SM-liigan ottelutuomareille voidaan laskua vastaan maksaa tuomarointipäivistä Verohallinnon ohjeen mukainen puolipäiväraha sekä matkakustannukset halvimman kulkuneuvon mukaan. Tuomarit asetellaan otteluihin siten, ettei majoituskustannuksia lähtökohtaisesti synny.

Shakki-lehden tulevaisuuden selvittämisestä vastaava työryhmä

Perustettiin Shakki-lehden tulevaisuuden selvittämisestä vastaava työryhmä: Eetu Tiiva (pj.), Marko Tauriainen, Aleksi Olander ja Toni Pönniö.

Työryhmän tehtävänä on:

Selvittää kyselyn avulla lehden lukijakunnan mielipiteitä lehden ilmestymismuodosta ja sisällöstä
Selvittää Shakki-lehden julkaisemisen vaihtoehtoisia tapoja
Tarkastella ja analysoida kyselyn ja selvitystyön tuloksia sekä laatia yhteenvetonsa ja suosituksensa SSL:n hallitukselle toukokuun loppuun mennessä.
Ennen varsinaisen kokouksen alkua käytiin hallituksen keskustelu Shakki-lehden nykytilasta, roolista sekä kehittämisestä. Keskustelussa esiin nousivat ennen kaikkea julkaisumuodon erilaiset vaihtoehdot sekä lehden sisältö sekä sen mahdollinen monipuolistaminen. Nämä ajatukset otetaan osaltaan huomioon työryhmän työskentelyssä.

Transsukupuolisten urheilijoiden osallistumisoikeus naisten sarjaan

Shakkiliiton hallitus on edellisen kerran tehnyt asiaa koskevan varsinaisen päätöksen syksyllä 2022. Tällöin liiton linjaus vahvistettiin seuraavaan, vuonna 2014 hyväksyttyyn muotoon:

Päätettiin, että Suomen Shakkiliiton alaisissa kilpailuissa ihmisellä on täysi itsemääräämisoikeus omaan sukupuoli-identiteettiinsä eli siihen, mihin sukupuoleen hän kokee kuuluvansa. Näin esimerkiksi naiseksi itsensä kokeva voi osallistua kilpailujen naisten sarjaan, ja hänellä on myös edustusoikeus kansainvälisissä kilpailuissa, jos FIDE tai ECU ei aseta omia reunaehtojaan.” Tässä yhteydessä liiton hallitus totesi, että asiaa voidaan tarkastella uudelleen, kun silloin vielä valmistelussa ollut uusi laki sukupuolen vahvistamisesta on astunut voimaan. Uusi laki sukupuolen vaihtamisesta astui voimaan huhtikuussa 2023, ja tämän perusteella asia on otettu uudelleen hallituksen asialistalle.

Sittemmin FIDEn neuvosto (FIDE Council) on päättänyt, että transnaisten osallistuminen naisten sarjaan FIDEn virallisissa kilpailuissa kielletään ainakin siihen saakka, että FIDE on tehnyt asiaa koskevia tarkempia selvityksiä. Päätöksen perustelut sekä kilpailut, joita päätös täsmällisesti koskettaa, ovat epäselvät. FIDEn presidentti Arkadi Dvorkovitš on FIDEn yleiskokouksessa joulukuussa 2023 suullisesti ilmoittanut, että päätös ei koske shakkiolympialaisia, vaan pelkästään MM-rinkiin kuuluvia kilpailuja. Euroopan Shakkiliitto (ECU) on vuorostaan päättänyt, että heidän kilpailuissaan osallistumisoikeus naisten sarjaan määräytyy FIDEn pelaajarekisteriin merkityn sukupuolen perusteella. Tähän tietokantaan sukupuoli merkitään ja tarvittaessa vaihdetaan juridisen sukupuolen mukaisesti.

Puheenjohtajan esitys liiton hallitukselle oli, että muutetetaan Shakkiliiton linjaus muotoon, jossa osallistumisoikeus naisten sarjaan määräytyy juridisen sukupuolen mukaisesti:

Shakissa on kaksi sarjaa, yleinen sarja ja naisten sarja. Yleiseen sarjaan osallistumisoikeus on jokaisella.
Naisten sarjaan osallistumisoikeus on niillä, joiden juridinen sukupuoli on nainen. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistumisessa noudatetaan näitä käytänteitä, jollei kilpailun järjestäjä aseta omia reunaehtojaan.

Lisätään osallistumisoikeutta koskevat määräykset SM-kilpailumääräyksiin. Osallistumisoikeus määräytyy ilmoittautumisajan päättymishetken mukaan. Kansainvälisten edustustehtävien osalta menetellään siten, kun kansainvälisiä kilpailuja koskevissa osallistumisperiaatteissa on määrätty. Päätös koskee kilpailuja, joiden alkamishetki on 1.2.2024 tai myöhemmin.

Hallituksen jäsenet Merja Heikkinen-Keinänen ja Heini Rinne jättivät ennen kokousta asiasta seuraavan vastaesityksen:

Tässä ehdotuksessa keskitytään trans-naisten osallistumiseen nimenomaan kotimaisiin shakin naisten arvokilpailuihin, jotka ovat SM-tasoisia kilpailuita, sekä trans-naisten osallistumiseen naisten sarjassa shakin kotimaisiin ja ulkomaisiin edustustehtäviin. [Lisätty tiedotteeseen 29.1. klo 18.20]

Shakissa on kaksi sarjaa, yleinen sarja ja naisten sarja. Yleiseen sarjaan osallistumisoikeus on jokaisella. Transsukupuoliset pelaajat eivät voi kilpailla naisten sarjassa. Kansainvälisiin kilpailuihin osallistumisessa noudatetaan näitä käytänteitä, jollei kilpailun järjestäjä aseta omia reunaehtojaan.

Lisätään osallistumisoikeutta koskevat määräykset SM-kilpailumääräyksiin. Osallistumisoikeus määräytyy ilmoittautumisajan päättymishetken mukaan. Kansainvälisten edustustehtävien osalta menetellään siten, kun kansainvälisiä kilpailuja koskevissa osallistumisperiaatteissa on määrätty. Päätös koskee kilpailuja, joiden alkamishetki on 1.2.2024 tai myöhemmin.

Mittavan keskustelun jälkeen esityksistä päädyttiin äänestämään. Äänin 3–3 päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti. Puheenjohtajan esityksen puolesta äänestivät Eetu Tiiva (pj.), Jouko Viljanen ja Mika Hakala. Vastaesityksen puolesta äänestivät Merja Heikkinen-Keinänen, Heini Rinne ja Pekka Hietala. Liiton sääntöjen perusteella tasatilanteessa ratkaiseva oli puheenjohtajan ääni.

Maajoukkueurheilijoiden pelaajasopimukset

Hyväksyttiin käyttöön otettaviksi edustuspelaajien pelaajasopimukset. Sopimukset solmitaan kansainvälisiin arvokilpailuihin lähtevien yleisen ja naisten sarjan sekä nuorten kesken. Sopimus solmitaan kyseessä olevan arvokilpailun ajalle. Nuorien osalta sopimus solmitaan nuoren sekä hänen huoltajansa ja liiton välille.

Sopimuksien käyttöönotto liittyy keskeisesti Reilun kilpailun ohjelman asettamien edellytyksien toteuttamiseen. Sopimuksilla pyritään ennen kaikkea täsmentämään sinällään jo olemassa olevat toimintatavat arvokilpailujen osalta, ja sopimuksella ei pyritä perustamaan osapuolille merkittäviä nykyisestä poikkeavia sitoumuksia.

EtVaS 50 v / VIII ShakkiNet International Areenalla 10.–18.6.2024

Otettiin ilolla vastaan uutinen siitä, että kilpailun ajankohta on täsmentynyt ja myös kilpailukutsu on nyt julkaistuna liiton sivuille. Kilpailussa on mahdollista saavuttaa FIDEn arvonimikiinnityksiä (SM, KvM, NSM ja NKvM). Kilpailu on herättänyt nyt jo varsin laajaa kansainvälistä kiinnostusta, joten myös kiinnostuneiden kotimaisten pelaajien kannattaa olla ajoissa yhteydessä kilpailun järjestäjään.

Päätettiin, että myönnetään kilpailulle aiemmin päätettyjen pelipaikkaan ja tuomareihin liittyvien tukimuotojen lisäksi 1 000 euron rahallinen tuki. Tuen edellytykseksi asetettiin, että kilpailussa on tarjolla järjestäjän valinnan mukaan muutama villi kortti -paikka kotimaisille nuorille pelaajille, jotka ovat lähellä kilpailuun vaadittavaa vahvuuslukurajaa. Tavoitteena on, että kilpailu tarjoaa näille nuorille kehittymistä edesauttavia kovia kansainvälisen tason pelejä.

Seuratoimintapäivä toukokuussa 2024 ja seuraava kokous

Shakkiliitto järjestää seuratoimintapäivän etäyhteydellä lauantaina 18.5. Seuratoimintapäivän teemana on Reilu kilpailu osana seurojen toimintaa. Päivän aikana käsitellään sitä, millä tavoin tuore Reilun kilpailun ohjelma vaikuttaa seurojen toimintaan.

Hallitus kokoontuu seuraavaan lähikokoukseensa Shakkiareenalla sunnuntaina 7.4. klo 13. Käsittelyssä ovat erityisesti kevään liittokokouksen valmisteluun liittyvät asiat. Ennen seuraavaa lähikokousta kiireellisiä asioita voidaan käsitellä sähköpostimenettelyllä.

Kokoustiedotetta koskevat yhteydenotot ja tiedustelut: Eetu Tiiva, eetu.tiiva@shakkiliitto.fi....., 0409357959 (ma–pe klo 12–14, 31.1.–5.2. jätä soittopyyntö)
SaulinShakki
 
Viestit: 87
Liittynyt: 08.01.2024 01:34

Paluu SSL kokousmuistiot

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa